Informacje

Oferta

Galeria

Kontakt
Katalog usług WROBRUK wykonuje nawierzchnie z kostki betonowej i granitowej z podbudową: drogi dojazdowe, podjazdy, parkingi, chodniki, alejki, schody, tarasy, opaski wokół domów, odwodnienia rynnowe i powierzchniowe oraz elementy małej architektury. Dzięki wieloletnim inwestycjom w sprzęt, firma posiada m.in. minikoparki, koparki i ciężarówki. WROBRUK wykonuje zlecenia nie tylko dla prywatnych Inwestorów, ale także może obsługiwać duże realizacje dla firm oraz jednostek budżetowych. Jednocześnie istnieje możliwość uzyskania bezpłatnych konsultacji i porad z zakresu brukarstwa - nasi najlepsi specjaliści czekają pod nr telefonów: 503-903-605 oraz 510-331-500.

Wszystkie materiały wykorzystywane podczas wykonywania zleceń mają odpowiednie atesty, a pracownicy posiadają niezbędne doświadczenie.